Bild på solpaneler installerade på ett tak med tegelpannor och råsont, byggt runtom en skorsten.
Bild på solpaneler installerade på ett tak med tegelpannor och råsont, byggt runtom en skorsten.

Solenergi i Orsa

Med en solcellsanläggning i Orsa kan du göra ditt hem självförsörjande på el och samtidigt bidra till en grönare framtid.

Solenergi: din guide till en hållbar framtid

I takt med att världen strävar efter en grönare framtid, står Dala HusFix redo att möta ditt behov av solenergilösningar. Vår expertis inom solenergi erbjuder en hållbar lösning för din energiförsörjning, vilket gör det enkelt att övergå till förnybar energi.

En anställd på Dala HusFix som bygger ihop en ställning vid ett hus.

Ta reda på hur lönsamt solceller kan vara för dig!

Helt kostnadsfritt utan köpkrav.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

POSTNUMMER

TELEFON

E-POST

Varför solenergi är rätt val

Solenergi erbjuder en ren och förnybar energikälla, vilket minskar ditt koldioxidavtryck och bidrar till en mer hållbar framtid. Dessutom ger solenergi en ekonomisk fördel genom lägre energikostnader och möjligheten att tjäna pengar på överskottsenergi.


Bli en del av den gröna revolutionen

Solenergi i Orsa representerar en investering i både din ekonomi och vår planets hälsa. Genom att välja Dala HusFix tar du ett aktivt steg mot en hållbarare och grönare framtid.

Vårt erbjudande

Personligt anpassade solcellslösningar: Våra lösningar är skräddarsydda för att passa just ditt behov, oavsett om du bor i en villa, lägenhet eller driver ett företag i Orsa. Vi tar hänsyn till allt från ditt taks orientering till dina energibehov för att designa det mest effektiva systemet för dig.

Montörerna sitter nära nocken och förbereder skenorna inför kabeldragning.

Helhetslösning från start till mål: Vi tar hand om hela processen – från första konsultationen och designen av ditt solcellssystem till installation och driftsättning. Vi erbjuder också löpande support för att säkerställa att ditt system fungerar optimalt.

En montör håller en panel i stående läge medans den andra kopplar ihop kablarna.

Ersättning för din producerade solel: Genom vårt partnerskap med ledande elhandelsföretag kan vi erbjuda attraktiva ersättningsmodeller för den el du producerar men inte själv använder. Detta inkluderar ersättning för nätnytta, elförsäljning och möjlighet till skattereduktion.

Montörerna lägger solpanelen i rak linje, sedan skruvas klämman fast så att solpanelen sitter fast.

Ta reda på hur lönsamt solceller kan vara för dig!

Helt kostnadsfritt utan köpkrav.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

POSTNUMMER

TELEFON

E-POST

En trygg plan

Osäkra elpriser kan vara påfrestande för ekonomisk planering och stabilitet. Våra solcellslösningar anpassas för att skapa det bästa resultatet för dina förutsättningar.


Tecknad bild som beskriver hur solcellssystemet fungerar. Det beskrivs hur elen färdas mellan solpanelerna till elnätet.

En solcellsanläggning sänker elkostnaderna från dag ett, ökar fastighetens värde och genererar instäkter via försäljning av överskottsel.

Det visas fyra delar av anläggningen. När ställningen byggs. Hur vi gömt kablarna med en täckskena längst fasaden. På skenorna och kabeldragningen. När en montör installerar ett fäste.

PERSONLIG RÅDGIVNING

Skicka in dina uppgifter så hör vi av oss.

FÖRNAMN

EFTERNAMN

POSTNUMMER

TELEFON

E-POST

Första steget mot en mer hållbar framtid!

Skicka in dina kontaktuppgifter så återkopplar vi och tar fram ett förslag.

076-007 53 16

info@dalahusfix.se

076-007 53 16

info@dalahusfix.se